Vũ Văn Thương


- CEO & Founder Zent Education and Technology Group
- Hơn 7 năm kinh nghiệm lĩnh vực lập trình PHP, Java.
- Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy lĩnh vực lập trình
- Mentor cho sự kiện Hackathon JunctionX - 2018.
- Giảng viên tại Zent Coding School.