CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
Zent Coding  27-03-2021  2598 lượt xem
...

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG


Zent cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của học viên cho bất kỳ người nào khác. Zent cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

  • Hỗ trợ học viên
  • Cung cấp thông tin liên quan đến khóa học
  • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
  • Khi cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.

Zent hiểu rằng quyền lợi của học viên trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ qua số hotline 0868 901 456 hoặc email: info@zent.vn