Trần Minh Đức


- Team Java Leader tại ZentSoft
- Trên 4 năm kinh nghiệm lập trình Fullstack
- Có kinh nghiệm trong các dự án về lĩnh vực cổng thông tin điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử,...
- Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy các khóa học lập trình.
- Giảng viên tại Zent Coding School.