Nguyễn Danh Tú


 Giảng viên khóa Khóa Làm chủ Excel trong 10h.

  Giảng viên khoa Toán Tin tại Đại học Bách Khoa Hà Nội