Nguyễn Thị Lương


- Tham gia phát triển nhiều dự án thực tế của khách hàng Nhật Bản
- Trên 2 năm kinh nghiệm lập trình Fullstack
- Trên 2 năm kinh nghiệm giảng dạy lập trình.
- Giảng viên tại Zent Coding School.