Phạm Xuân Trường


- Trên 3 năm kinh nghiệm lập trình viên diện tại công ty tài chính - chứng khoán hàng đầu Việt Nam
- Trên 3 năm kinh nghiệm các ngôn ngữ lập trình giao diện: Reactjs, Vuejs...
- Trên 1 năm kinh nghiệm giảng dạy, trợ giảng lĩnh vực lập trình.
- Tham gia phát triển, xây dựng các dự platform thương mại điện tử, tài chính lớn.
- Trợ giảng tại Zent Coding School.