Ngô Thái Sơn  React Native developer tại Công ty CP Công nghệ HeyU Việt Nam