Mẫn Văn Hậu


- Dev Leader dự án Cổng thanh toán Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim
- Trên 4 năm kinh nghiệm lĩnh vực lập trình Web/App với PHP, Laravel
- Trên 1 năm kinh nghiệm giảng dạy lĩnh vực lập trình.
- Giảng viên tại Zent Coding School.