Lê Hồng Minh


- Lập trình viên Fullstack tại ZentSoft
- Hơn 2 năm kinh nghiệm lĩnh vực lập trình Fullstack
- Trên 1 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực lập trình
- Đã tham gia phát triển các dự án phần mềm tại ZentSoft.
- Trợ giảng tại Zent Coding School.