Vũ Hoài Nam


- Giảng viên học viện Công nghệ bưu chính viễn thông
- Hơn 7 năm làm việc trong lĩnh vực AI, Machine Learning,...
- Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy các bộ môn CNTT.
- Giảng viên tại Zent Coding School.