PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Zent Coding  27-03-2021  271 lượt xem
...

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


  • Học viên đóng học phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty.
  • Thông tin tài khoản công ty:
    • Chủ tài khoản: Trần Minh Đức
    • Số tài khoản: 19036273398010 – Ngân hàng Techcombank
  • Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho học viên bằng văn bản chính thức.