GIỚI THIỆU KHÓA HỌC


Thời lượng 12 buổi
Số lượng học viên 16 học viên

Học phí: 2,970,000 VNĐ*

Học phí gốc: 3,300,000 VNĐ
(*) Học phí trên đã được giảm tối đa.
Đăng kí ngay

Business Analyst Basic

Ưu đãi khóa học

Giảm ngay 10% học phí gốc cho các học viên đã tham gia khóa học có tính phí tại Zent (Không áp dụng chung cùng các chương chình ưu đãi khác)

Giảm ngay 10% học phí gốc cho các học viên đã đăng ký và hoàn thành học phí trước 7 ngày khai giảng khóa học

Giảm ngay 7% học phí gốc cho các học viên đã đăng ký và hoàn thành học phí trước 5 ngày khai giảng khóa học

Giảm ngay 5% học phí gốc cho các học viên đã đăng ký và hoàn thành học phí trước 3 ngày khai giảng khóa học

Giảm ngay 3% học phí gốc cho các học viên hoàn thành học phí vào ngày khai giảng khóa học

Giảm ngay 200k/bạn cho các bạn đăng kí và hoàn thành học phí nhóm từ 2-3 bạn, Giảm ngay 400k/bạn cho các bạn đăng kí và hoàn thành học phí nhóm từ 4-6 bạn, Giảm ngay 600k/bạn cho các bạn đăng kí và hoàn thành học phí nhóm từ 7 bạn trở lên

Lộ trình

 Buổi 1: BA profession
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 2: Project Definition: BA approach and Planning
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 3: Elicitation
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 4: Practice 01
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 5: Analysis
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 6: Documentation
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 7: Wireframe & Prototype
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 8: Practice 02
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 9: Verification & Requirement Management
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 10: Agile & Water fall
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 11: Review and practice 03
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 12: Final Assessment - Sum up
02:00Buổi bảo vệ

Chính sách về học phí


Chọn chính sách phù hợp với bạn.

Starter

Học theo lớp

2,970,000 VNĐ


Đăng ký
Starter Features
  • Chọn cơ sở phù hợp với bạn
  • Chọn lịch học dễ dàng
  • Có buổi codecamp
  • Giảng viên trợ giảng support liên tục
  • Đăng kí sớm để được nhận chính sách giảm giá

Pro

Học 1 - 1 với giảng viên

4,950,000 VNĐ


Đăng ký
Pro Features
  • Lịch học do bạn chọn
  • Địa điểm học do bạn chọn
  • Giảng viên support liên tục
  • Giáo trình riêng

Lớp học theo cơ sở


Chọn lớp học theo cơ sở.

Cơ sở Trương Định

BA Tháng 09

Giảng viên:

Trợ giảng:

Thời gian: Thứ 5 và Chủ Nhật hàng tuần (Dự kiến)

Ngày khai giảng: 17/09/2020