GIỚI THIỆU KHÓA HỌC


Thời lượng 18 buổi
Số lượng học viên 16 học viên

Business Analyst Basic

Ưu đãi khóa học

Đăng kí nhóm 2-5 người => Giảm 5% học phí ; Đăng kí nhóm 6-10 người => Giảm 10% học phí (Lưu ý: Chỉ áp dụng cho hv mới)

Lộ trình

 Buổi 1: BA profession
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 2: Project Definition: BA approach and Planning
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 3: Thực hành
02:00Buổi thực hành
 Buổi 4: Elicitation
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 5: Practice 01
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 6: Thực hành
02:00Buổi thực hành
 Buổi 7: Analysis
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 8: Documentation
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 9: Thực hành
02:00Buổi thực hành
 Buổi 10: Wireframe & Prototype
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 11: Practice 02
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 12: Thực hành
02:00Buổi thực hành
 Buổi 13: Verification & Requirement Management
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 14: Agile & Water fall
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 15: Thực hành
02:00Buổi thực hành
 Buổi 16: Review and practice 03
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 17: Thực hành
02:00Buổi thực hành
 Buổi 18: Final Assessment - Sum up
02:00Buổi bảo vệ

Chính sách về học phí


Chọn chính sách phù hợp với bạn.

Starter

Học theo lớp


Đăng ký
Starter Features
  • Chọn cơ sở phù hợp với bạn
  • Chọn lịch học dễ dàng
  • Có buổi codecamp
  • Giảng viên trợ giảng support liên tục
  • Đăng kí sớm để được nhận chính sách giảm giá

Pro

Học 1 - 1 với giảng viên


Đăng ký
Pro Features
  • Lịch học do bạn chọn
  • Địa điểm học do bạn chọn
  • Giảng viên support liên tục
  • Giáo trình riêng

Lớp học theo cơ sở


Chọn lớp học theo cơ sở.

Cơ sở Trương Định

BA Tháng 09

Giảng viên:

Trợ giảng:

Thời gian: Thứ 5 và Chủ Nhật hàng tuần (Dự kiến)

Ngày khai giảng: 17/09/2020